lördag, januari 14, 2012

även linhandlare och smugglare i periferin


Jag läser - efter tips - Birgitta Lillpers, och det är fantastiskt. "Iris, Isis och skräddaren" lånade jag på biblioteket och det finns citeringsvärdiga stycken på varenda sida. T.ex. på sidan 57:

" - Snart lägger sig snön över alla bröder. Då blir dom mildare till sinnes, då mildras deras vresighet. Ty om vintern, iallafall om den är snörik, då finns det mindre tillvaron kan lura av en, färre sätt att bli bedragen på av tillvaron. Så man kan slå av på uppmärksamheten."

Det fortsätter en bit till, men jag kan ju inte gärna skriva av hela boken. 

Det sägs av Gregor tror jag. När han tillsammans med apotekaren är och ordnar med veden.

Inga kommentarer: