lördag, juni 12, 2010

ekonometriska modeller och stokastiska processer

Det här är inte samma Anne Conway som snackade monader med Leibniz och dom.


Jag ska villigt erkänna att jag har svårt att hålla reda på alla olika teorier om världsalltet och dess uppbyggnad och vad skillnaderna dem emellan egentligen innebär. Frågan om de av gud dikterade naturlagarna är immanenta i monaderna eller pålagda dem efteråt har jag svårt att uppbåda intresse för. Och jag har ingen aning om ifall jag ska heja på monisterna eller dualisterna i frågan om materian och anden.
Och de här som förfäktar kosmoplastisk stoicism... de menar egentligen bara att världen är en grönsak... tror jag...

Och sen deism, teism, panteism... vad är egentligen skillnaden och är det viktigt?

Dagens citat: "Ord är abstraktioner av verkligheten"
Dagens djur: monad (ja ja, jag vet att det inte är ett djur... snarare en korpuskel... men det skiter jag i...)
Dagens ord: korpuskel - liten kropp, partikel

Naturens död är nu utläst och jag har nog lärt mig väldigt mycket jag inte visste att jag inte visste, men jag har också hamnat i en ökad förvirring. Dock kan jag fastställa att det finns inga objektiva sanningar, språket är ett trubbigt instrument, det är ingen idé att försöka skapa ordning i kosmos och vi är inte the Borg.
Tror jag.

Inga kommentarer: